Det er hektisk aktivitet i Oslo og Brussel for å redde den norske havvindsatsingen, som stadig møter nye hindringer. Spørsmålene er mange etter at søknadsfristen for prekvalifisering til Sørlige Nordsjø II ble utsatt til 15.