ARENDAL: NVE har identifisert 20 mulige områder hvor det kan bygges havvind langs norskekysten. 19 av områdene støttes også av ulike fagmyndigheter.

På Arendalsuka la konsulentselskapet BCG frem en rapport som tar til orde for at Norge må bygge ut disse områdene maksimalt.