Med flere havvindparker i drift og under bygging, og en havvind-portefølje som tilsvarer Norges totale havvindambisjoner, 30 GW over hele verden, skulle en tro den spanske energigiganten Iberdrola var mer enn rustet til å bygge ut bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II.