Regjeringen har mottatt sju søknader fra selskaper som vil prekvalifisere seg til havvindauksjonen for Sørlige Nordsjø II neste år.

  • Aker Offshore Wind, BP og Statkraft
  • Equinor og RWE
  • Hydroelectric Corporation
  • Mingyang Smart Energy
  • Norseman Wind
  • Parkwind og Ingka
  • Shell, Lyse og Eviny

Regjeringen krever at minst seks aktører blir prekvalifisert til auksjonen.