Regjeringen vil ende opp med å fjerne kravet til positive lokale ringvirkninger når de skal tildele havvindareal på Utsira Nord. Det tror advokat Aleksander Dypvik Myklebust i advokatfirmaet Arntzen de Besche.