Havvind er dyrt og komplisert. Likevel er det bred enighet om at vi trenger havvind for å ha nok strøm til å elektrifisere de delene av samfunnet som fortsatt drives med fossil energi, og for å utvikle ny industri.