Fornybar Norge reagerer sterkt på at de ikke har blitt involvert i arbeidet med å utarbeide HMS-regelverket for norsk havvind-virksomhet.

Regelverket skal etter planen ligge til grunn når Petroleumstilsynet (Ptil), som fra nyttår blir Havvindustritilsynet, skal drive tilsyn med havvind-virksomheten på norsk sokkel i framtiden.