Fornybar Norge reagerer: Utestengt fra diskusjoner om omstridt havvind-regelverk

HMS-regelverk for havvind er utformet av et snevert utvalg av aktører med utgangspunkt i oljevirksomhet, mener Fornybar Norge. Nå har Stortinget fått en bekymringsmelding.

Fornybar Norge mener det bør være NVE som driver tilsynsvirksomhet for havvind, ikke Petroleumstilsynet. Illustrasjonsbilde fra Vattenfalls havvindpark Kaskasi i Nordsjøen utenfor Heligoland, Tyskland.
Fornybar Norge mener det bør være NVE som driver tilsynsvirksomhet for havvind, ikke Petroleumstilsynet. Illustrasjonsbilde fra Vattenfalls havvindpark Kaskasi i Nordsjøen utenfor Heligoland, Tyskland.Foto: Matthias Ibeler, RWE AG
Publisert 19. September 2023, kl. 03.01Oppdatert 19. September 2023, kl. 09.25