Stortingsflertallet åpner for å gi myndighetene mulighet til å tildele et åpnet havvindområde direkte til selskap som vil elektrifisere olje- og gassfelt.

Begrunnelsen er at det vil gi raskere utbygging av havvind i Norge.

Saksordfører Ove Trellevik (H) sier Energi- og miljøkomiteen har hatt Equinors foreslåtte Trollvind-prosjekt i tankene når de har behandlet unntaksparagrafen, som regjeringen foreslo tidligere i høst.

Komiteen ga i forrige uke sin innstilling til endringer i havenergiloven. Stortinget skal votere over endringene tirsdag 7. desember.

Flertallet i Energi- og miljøkomiteen går langt lenger enn regjeringen i sine merknader til unntaksparagrafen.