Stortingsflertallet åpner for å gi myndighetene mulighet til å tildele et åpnet havvindområde direkte til selskap som vil elektrifisere olje- og gassfelt.

Begrunnelsen er at det vil gi raskere utbygging av havvind i Norge.