Inntil fire milliarder kroner ligger i potten til Enovas nye støtte til havvindprosjekter, som statsforetaket lanserte 8. august.

Tirsdag fikk Enova velsignelsen fra ESA, EFTAs overvåkingsorgan.

– Vi har fått bekreftelsen om at Esa godkjenner støtteordningen, så nå er det juridiske i orden, sier markedsjef Ole Even Hollås i Enova til Europower.