I dag la Energikommisjonen fram sin rapport. Et av hovedbudskapene er at det er behov for et større taktskifte i utbyggingen av ny kraftproduksjon.

Kommisjonen mener det må legges til rette for utbygging av havvind langs hele kysten, og at prosjekter som kan komme raskt i gang bør prioriteres.

Et av de konkrete grepene kommisjonen foreslår, er å utvide utbyggingen av bunnfast havvind fra 1500 MW til 3000 MW allerede i første fase.