Verdens største havvindpark under utbygging, gigantprosjektet Dogger Bank i Storbritannia, produserer strøm. Det melder de norske havvind-partnerne Vårgrønn (Plenitude og HitecVision) og Equinor, som har en eierandel på henholdsvis 20 prosent og 40 prosent i Dogger Bank A, et av tre felt i utbyggingen.