Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

Gamle og muligens utdaterte beregninger er basis for maksprisen Olje- og energidepartementet (OED) har satt for å bygge ut bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II.