Det kom kraftige reaksjoner etter at det ble klart at Nord-Norge ikke var inkludert i planen, da regjeringen i høst la fram hvilke nye havvindområder de mener er aktuelle for den neste utlysningsrunden for havvind.