– Regjeringen har store ambisjoner for utviklingen av havvind på norsk kontinentalsokkel. Satsingen skal gi økt tilgang på fornybar kraft i Norge, bidra til at vi reduserer utslipp og legge til rette for at industrien får et nytt bein å stå på.