– Mer penger til naturkartlegging av havvindområder i statsbudsjettet for 2024 er en nødvendig investering for å berede grunnen for en stor havvindsatsing. Vi trenger mer kunnskap om havvinds påvirkning på natur, miljø og dyreliv for å sikre at norsk havvindsatsing kommer riktig ut fra start, sier leder Åslaug Haga i Fornybar Norge i en pressemelding.

Det er DNV, Fiskarlaget, Fiskebåt, Fornybar Norge, Havforskningsinstituttet (HI), Offshore Norge og WWF Verdens naturfond som fremmer ønsket for statsbudsjettet for 2024. De er alle medlemmer av Olje- og energidepartementets sameksistensgruppe.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Sameksistensgruppen ber om at regjeringen setter av minst 246 millioner kroner til kartlegging av havbunnen, økosystemene i vannmassene og fugl i 2024. Organisasjonene ber også om at det lyses ut midler til forskning og påvirkning fra havvind, innovative naturpositive løsninger og bærekraftige materialer.

– Det er nå nasjonal enighet om at vi ikke skal bygge ut vindkraftverk i viktige gyte- og fiskeområder, samt at det skal tas nødvendig hensyn til fiskens vandringsruter. Tidlig og god kartlegging av sjøbunn og marin natur er en sentral forutsetning for dette, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.

– Det haster å få på plass bred kunnskap om miljøeffektene av vindkraft til havs dersom om vi skal rekke å gi gode, vitenskapelige råd, sier administrerende direktør Nils Gunnar Kvamstø i Havforskningsinstituttet.

(©NTB)