ESAs skepsis til regjeringens bruk av prekvalifiseringskriterier for å kvalifisere selskaper til auksjonen for Sørlige Nordsjø II, kan få følger for tildelingen av Utsira Nord.

Olje- og energiminister Terje Aasland har ingen planer om å gi etter for ESAs syn, og varsler en tofronts-taktikk for å unngå at Utsira Nord må tildeles etter auksjon og ikke etter kvalitative kriterier, som...