Olje- og energiminister Terje Aasland sier det ikke er er aktuelt å øke statstøtten for å sikre at Norges første bunnfaste havvindutbygging gjennomføres som planlagt på Sørlige Nordsjø II.

Det gjorde statsråden det klart på Havvindkonferansen i regi av Norwegian Offshore Wind i Oslo, der han ble spurt om det er aktuelt for regjeringen å øke det vedtatte støttebeløpet på...