I dag ble det klart at regjeringen har mottatt sju søknader fra havvind-konsortier som vil prekvalifisere seg for auksjonen for Sørlige Nordsjø II. Det vakte oppsikt at en av Kinas største turbinleverandører, Mingyang Smart Energy, er å finne blant søkerne.

Europower spurte olje- og energiminister hva han synes om søkerlisten til Norges første bunnfaste havvindpark.

– Det er først og fremst positivt at det har kommet inn sju søknader. Flere av dem er sterke konsortier jeg tror har god gjennomføringsevne til å bygge ut et prosjekt i denne størrelsen. Nå skal vi gå i gang med å behandle prekvalifiseringssøknadene og klarere selskapene i forhold til det regelverket vi har, der blant annet hensynet til nasjonal sikkerhet står, sier olje- og energiminister Terje Aasland til Europower.

– Hva tenker du om at det er en kinesisk turbinleverandør på søkerlisten?

– Nå skal vi gå gjennom søknadene. Det er fra før gjort et grundig arbeid i henhold til sikkerhetsaspektene. Regjeringen har nasjonal sikkerhet høyt på agendaen, men jeg vil ikke forhåndsdiskvalifisere eller kvalifisere noen av søkerne. Vi skal gjennom samme prosess for alle sammen, sier Aasland.

Justerte utlysningsteksten

I utlysningsteksten for Sørlige Nordsjø II har departementet lagt inn et forbehold om at de arbeider med endringer i regelverket, blant annet knyttet til nasjonal sikkerhet.

Konkurransen vil bli gjennomført etter de til enhver tid gjeldende regler, skriver departementet.

Europower ba Aasland utdype hvordan hensynet til nasjonal sikkerhet vil påvirke behandlingen av søknadene.

– Vi skal ivareta sikkerhetsaspektet gjennom å gi godkjennelse til å delta i konkurransen om offentlig støtte. Her skal hensynet til nasjonal sikkerhet ivaretas, sier Aasland.

Kan utsettes til 2025

Regjeringen vil prekvalifisere minimum seks konsortier til auksjonen. Aasland vil ikke forskuttere hva de gjør dersom departementet ikke kan kvalifisere seks av de sju konsortiene som nå har søkt.

Et av flere alternativer er å utsette hele auksjonen til 2025, da den neste havvind-utlysningen er planlagt.

– Det ene alternativet er å utsette alt til 2025. Det ville vært det mest nærliggende, men det er kommet sju søkere, deriblant flere sterke konsortier, som jeg tror fullt ut kan gjennomføre dette, sier Aasland til Europower.