Offshore Norge får ikke stor forståelse for sin bekymring for økte kostnader for norsk havvind, som følge av strengere HMS-regelverk i Norge enn i andre land.

Olje- og energiminister Terje Aasland er mest opptatt av at standarden skal være høy.