Om få dager lyser regjeringen ut Norges første havvind-områder og den unisone kritikken mot regjeringens grunnrenteskatt har for lengst smittet over på den kommende utlysningen.

Selv om regjeringen før jul signaliserte at de ikke ser for seg å innføre grunnrenteskatt for havvind nå, er bransjen langt i fra trygg på at ikke kommende havvindprosjekter får den samme overraskelsen som vindkraftverk fikk da regjeringen innførte grunnrenteskatt på eksisterende vindkraftverk.

Onsdag etterlyste Høyres Nikolai Astrup en avklaring fra regjeringen.

Nå sier olje- og energiminister Terje Aasland at regjeringen garanterer at det ikke kommer grunnrente på de første havvind-prosjektene som lyses ut senest 31. mars.

– Vi har sagt at grunnrente ikke skal innføres av oss på havvind, og det er også forutsetningen når vi lyser ut områdene, sier Aasland, som deltar på Fornybar Norges årskonferanse i Bergen torsdag.

– Er det en garanti for at det ikke kommer grunnrente i de prosjektene?

– Ja, vi sier at det ikke kommer grunnrente. Og så ser jeg at diskusjonen om grunnrente er der.

– Så de som byr på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord de kan være trygge på at det ikke kommer grunnrenteskatt?

– Jeg kan ikke si hva andre regjeringer etter oss gjør, men jeg kan si at vi kommer ikke til å lyse ut områder for havvind med grunnrente som forutsetning, sier Aasland.

Tre prosjekter på Utsira Nord

Det er totalt fire lisenser som skal lyses ut; én for bunnfast havvind på Sørlige Nordsjø II (1500 MW) og tre på Utsira Nord (3 x 500 MW) - der det skal bygges ut flytende vindkraft.

Regjeringen har signalisert at ikke alle tre arealer på Utsira Nord skal få tildelt offentlig støtte. Flytende vindkraft er fortsatt betraktet som mindre moden teknologi og er forventes ikke å kunne stå på egne ben før et stykke etter 2030.

En rekke havvind-konsortier og også bransjeorganisasjonen Fornybar Norge er bekymret for at konsekvensen blir at bare to eller i verste fall ett av arealene blir bygget ut.

Aasland vil fortsatt ikke slå fast at aktørene som får tildelt en av de tre flytende arealene, får tildelt en form for offentlig støtte.

– Vi vil bygge ut alle tre områdene, sier Aasland til Europower.

– Så dere vil gi støtte til alle tre konsortier som får lisens?

– Vi lyser ut alle tre områdene med utgangspunkt i at de skal realiseres.

– Betyr det at dere regner med at noen av prosjektene på Utsira Nord kan bygges ut uten støtte?

– Det kommer vi tilbake til når jeg lyser ut områdene, sier Aasland.

Vil prioritere gjennomføringsevne

Mange havvind-tildelinger i andre land blir ikke gjennomført, sier Aasland. Det vil regjeringen ha i bakhodet når de fire lisensene skal tildeles.

– Jeg er uenig i at vi er bakpå. Det vi ser i landene rundt oss nå, er at de har høye ambisjoner. Men så er det veldig mye som blir tildelt - som ikke blir gjennomført. Det å ha gjennomføringsevnen, faktisk kraft til å bygge ut den kraften som blir tildelt, det er viktig og det kommer vi til å vektlegge i prosessen.

Aasland gjentar budskapet om at det kommer en ny utlysningsrunde i 2025.

– Det kommer en ny runde i 2025, og vi har tenkt å ha jevnlige tildelinger etter 2025, slik at vi så raskt som mulig kommer i en posisjon hvor vi har åpnet tilgjengelig areal for 30.000 MW.

Varsler tidsplan når lisensene deles ut

Den kommende utlysningen omfatter lisenser for 3 GW. Regjeringens havvindambisjon er ti ganger så mye; 30 GW i 2040. Mange europeiske land har laget en tidsplan for hvordan de skal nå sine havvind-mål. Norge har ikke dette så langt.

– Det er mange aktører som etterlyser tydelige utlysningsår, fordi det er viktig for finansieringen av havvindprosjektene. Når kommer det en konkret tidslinje for norske havvindutlysninger?

– Det har jeg forståelse for. Nå skal vi først lyse ut de to områdene som vi har annonsert. I forbindelse med tildelingen av de, ser jeg for meg at det er naturlig at vi avklarer også hvordan vi tenker og konkretiserer planen om å bygge ut 30.000 MW.

– Jeg ser at vi må være forutsigbare og industrien må se at det kommer mat å jobbe med i fortsettelse. Det har jeg til hensikt å levere på, sier Aasland.

Rettelse: I første versjon stod det at den kommende havvindutlysningen omfatter 3 MW. Dette er rettet til 3 GW fredag kl. 15.35.