– Ørsted er verdens største havvind-utvikler og har med seg masse erfaring og kompetanse. Vi som kraftselskap har god forståelse for de norske forholdene, for kraftmarked, nett og rammebetingelser. Og Fred. Olsen Seawind har med seg en lang historie med maritime operasjoner, og har også mye havvindkompetanse.

Katarina Kloster, prosjektutvikler for havvind i Hafslund, forteller hvordan det dansk-norske Blåvinge-konsortiet jobber for å forberede seg til konkurransen om å få bygge havvind på norsk sokkel. De tre selskapene har inngått et langsiktig samarbeid om å bygge ut havvind i Norge.