Tirsdag morgen annonserte Finansdepartementet at de ønsker å skattlegge utenlandske selskapers verdiskaping på norsk sokkel.

I pressemeldingen står det at forslaget gjelder for selskaper som driver innen havvind, mineralvirksomhet og karbonhåndtering på norsk sokkel.