Strømpris og strømregning diskuteres i de fleste kanaler, ikke minst i Debatten i NRK. I torsdagens program var også den nye nettleiemodellen oppe til diskusjon.

Den nye modellen har høstet kritikk i fra flere hold og det er blitt hevdet at den både er vanskelig å forstå for norske husholdninger og at den vil gi høyere nettleie for mange. Det påpeker blant annet organisasjonen Huseierne.

Modellen som innføres fra nyttår, vil som Europower tidligere har omtalt, innebære at de fleste nettselskaper erstatte fastleddet med kapasitetsledd.