9. juni 2020 sender Lill-Eidi Toresen inn en klage til Elklagenemnda. Toresen klager inn nettselskapet hennes VOKKS Nett (som i dag heter Etna Nett), fordi hun mente på at hun hadde fått elektronikk ødelagt som følge av et fasebrudd. Toresen krever 14.500 kroner av nettselskapet for å erstatte den ødelagte elektronikken, som inkluderer et kjøleskap, en ruter og en komfyrvakt som sluttet å fungere etter et spenningsutfall.

Etter fasebruddet tok Toresen først kontakt med nettselskapet.