Europower har tidligere sjekket med Forbrukertilsynet hvorvidt Motkrafts bruk av betegnelsen «billigst» er i henhold til Markedsføringsloven. Nå opplyser tilsynet at dette ikke er i henhold til regelverket og at Motkraft sammen med Agva Kraft og NordlysEnergi, har mottatt varsel