Seks selskaper har enda ikke levert økonomisk og teknisk rapportering (eRapp) for 2022 til RME. Foreløpig har det kostet hver av dem 10.000 kroner.

– Tvangsmulkten vil løpe frem til de har levert.