Strøm og strømpriser har vært ekstremt i vinden i fjor. En undersøkelse medieanalyseselskapet Retriever har gjort for Europower, viser at det ble produsert rekordmange saker om tematikken.

– Som vi har sett i tidligere målinger har medieomtalen på «strømpriser» økt betraktelig de siste årene. Første halvår i 2022 ga dobbelt så mange oppslag på strømpriser som hele 2021, og ved å legge til andre halvår 2022 ser vi at antall oppslag er på totalt 90.615 i 2022. Det er en tredobling fra 2021 som da var rekordhøyt, sier analysesjef Benedicte Andersen i Retriever Norge til Europower.

Strømstøtte og energikrise er hett

Av andre, strømrelaterte begreper som norske medier har skrevet om i 2022, er «strømstøtte» og «energikrise».

Benedicte M. Andersen er analysesjef i Retriever Norge Foto: Retriever Norge

Strømstøtte ble for alvor et hett begrep i fjor – antall medieomtaler økte fra 1662 saker i 2021 til 31.580 omtaler i 2022.

– «Strømstøtte» er et relativt nytt begrep som har fått mye medieoppmerksomhet det seneste året. Her ser vi også at begreper som «strømsjokk», «spotpris» og «strømsparing» får mer eksponering i norske medier, kommenterer Andersen.

Krigen i Ukraina har for alvor gjort at begrepet «energikrise» er aktuelt. Mens norske medier brukte dette begrepet i saker 1215 ganger i 2021, ble det brukt hele 14.816 ganger i 2022.

Begrep 2022 2021 2020
Strømpriser 90.615 29.393 7640
Strømstøtte 31.580 1662 82
Energikrise 14.816 1215 35

– «Energikrise» er et begrep setter rekord i antall oppslag i 2022. Energikrisen i Europa er viet mye spalteplass som følge av klimaendringene og ikke minst krigen i Ukraina. Dette løfter også mediesynligheten på begreper som «energieffektivisering», «hydrogen» og «utenlandskabler». Politikere, miljøorganisasjoner og aktører i olje- og energibransjen er sentrale i diskusjonene om løsninger på energikrisen og den grønne omstillingen, sier Andersen til Europower.

Alle sparer på strømmen

En annet, aktuell tematikk er strømsparing og energieffektivisering. De høye strømprisene har gjort sparing på strømmen - eller bedre utnyttelse av den - til noe mediene skriver produserer stadig flere saker om.

I 2022 ble det til sammen laget litt over 6700 saker som inneholdt ett av de to begrepene strømsparing eller energieffektivisering. Veksten er ekstra høy for strømsparing - som vokser fra totalt antall saker på 421 i 2021, til 2680 i 2022.

Fra 2020 til 2021 var nok veksten i omtale av begrepet «strømsjokk» større enn fra 2021 til 2022. For i 2020 var det like under 100 omtaler av dette begrepet - også vokste det til like over 1000 omtaler i 2021. I 2022 ble strømsjokk omtalt like over 1600 ganger.

Begrep 2022 2021 2020
Energieffektivisering 40.57 1709 927
Strømsparing 2680 421 91
Strømsjokk 1635 1082 99

Fakta om tallene:

Målingen er utført av Retriever Norge på vegne av Europower.

Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrifter, i tillegg til alle landets nettaviser. I kildegrunnlaget er også de største og mest toneangivende, redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.

Det er søkt i 1300 redaksjonelle kilder.

Statistikken gjelder for hele 2022.