— At så mange av de kontrollerte strømselskapene fremdeles ikke klarer å følge loven selv om de har fått omfattende veiledning fra Forbrukertilsynet, er oppsiktsvekkende. Dette viser at bransjen ikke tar forbrukerreglene på alvor, sier forbrukerminister Kjersti Toppe (Sp) til Europower, etter saken om Forbrukertilsynets vedtak mot strømbransjen ble publisert