Med 60 måneders prisgaranti skjøt Tibbers spotprisavtale opp på strømprisportalens rangering over gunstige avtaler for forbrukerne.

Men avtalen hadde aldri noen prisgaranti.

En misforståelse, mener Tibber.

29. oktober fattet RME vedtak mot Tibber for brudd på rapporteringsplikten til strømpris.no.