Kort oppsummert går den nye støtteordningen ut på at staten vil betale halvparten av strømregningen for det som overskrider 70 øre/kWh av Nord Pool-prisen.

Når nettleie og avgifter legges til, betyr det at maksimal strømpris for privatkunder vil være rundt 138 øre/kWh - litt avhengig av strømavtale og lokal nettleie.

Denne utregningen gjelder for desember. I januar vil det det være nye satser for elavgift og nettleie.

Støtten gjelder fra desember til mars. I praksis vil det si at kundene får redusert regningene sine fra januar til april.

Støtten gjelder ikke næringsliv, og heller ikke hytter og fritidsboliger. Det er satt et tak på støtten som innebærer at forbruk over 5000 kWh i måneden ikke dekkes av ordningen.

Regjeringen antar at støtten vil koste staten rundt 5 milliarder kroner, men eksakt sum vet regjeringen ikke før strømprisene de neste månedene er klare.

Ordningen kommer i tillegg til støttetiltak som allerede er vedtatt. Den vil altså også gjelde for de som får økt bostøtte som følge av høyere strømpriser.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen presenterte ordningen på en pressekonferansen lørdag.

Vil diskutere nettleie med Stortinget

Fra bransjens ståsted var det mest oppsiktsvekkende at statsministeren sådde tvil om at den nye nettleie-modellen skal innføres fra nyttår. De tre regjeringsmedlemmene tok ikke dette opp selv, men på direkte spørsmål fra pressen svarte Støre følgende:

– Den nye nettleien er en lenge forberedt endring som har som mål at vi bruker strøm litt mer med ettertanke i løpet av døgnet. Jeg tror det er en ordning som vil gi de fleste strømbrukene lavere utgifter. Dette er noe nettselskapene kan sette i gang egentlig på egen kjøl, men vi har fått med oss fra Stortinget at det er en del som mener at man bør vente noen måneder i den situasjonen vi er. Så det får vi ha en diskusjon med Stortinget om, og finne en god løsning, sa Støre.

Bransjen advarer

Fredag spurte Europower Elvia-sjef Trond Skjellerud om en utsettelse vil være praktisk mulig, og det kunne han ikke svare på.

– Det vil ta i hvert fall et par dager bare å finne ut om det i det hele tatt er mulig, sa Skjellerud.

Elvia-sjefen er kritisk til den uforutsigbarheten som politikerne har skapt.

Energi Norge har sendt ut en oppfordring om at den nye nettleien ikke utsettes.

– Det er skapt et feilaktig bilde i mediene av konsekvensene av den nye prismodellen. Majoriteten av kundene vil få uendret eller lavere nettleie, mens folk med høyt samtidig strømforbruk vil betale noe mer enn i dag, sier Kristin H. Lind, direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge.

Hun viser til at det var Olje- og energidepartementet som i sommer bestemte at den nye nettleien skal innføres fra 1. januar.

– Siden da har Norges rundt 100 nettselskaper jobbet på spreng for å forberede innføring av den nye modellen, sier Lind.

– Måtte lage ordningen fra bunn

Tilbake til regjeringens strømstøtte. Statsministeren beskrev dagens strømpriser som en ekstraordinær situasjon.

– Selv om mange husholdninger har god økonom og god sparing, vil så høye strømpriser som vi nå opplever være en stor belastning for mange vanlige husholdninger. Derfor har vi vært opptatt av å finne en ordning som vil nå et bredt lag av husholdningene. Men de som har de sterkeste økonomiske musklene er ikke vår fremste målgruppe. Derfor har vi satt et tak i denne sikringsordningen, sa han.

Dette taket er altså at regjeringen ikke vil støtte forbruk over 5000 kWh i måneden.

Støre poengterte videre at det nye støttetiltaket er nybrottsarbeid av regjeringen.

– Vi har vært opptatt å finne en ordning som virker raskt. Desember-forbruket kommer på regningen som skal betales i januar. Vi har brukt disse dagene i desember på å kvalitetssjekke en ordning som ikke har vært brukt før. I andre sammenhenger kan man trekke ut en ordning fra en skuff. Her måtte vi lage ordningen fra bunn, og kvalitetssjekke den så godt det lar seg gjøre, sa statsministeren.

På pressekonferansen kom det spørsmål om fjernvarme-priser, som i utgangspunktet følger strømprisene.

Hva skjer med fjernvarme-prisen, spurte Aftenposten.

– Den skal fortsette å følge strømprisen. Så her må fjernvarme-leverandørene innrette seg til det som blir strømprisen her, svarte Marte Mjøs Persen uten å utdype.