Mars i år gjennomførte Forbrukertilsynet en storkontroll av strømbransjen. Hensikten var å undersøke om de største strømleverandørene overholder utvalgte, grunnleggende forbrukervernregler.

Det viser det seg at de ikke gjør.

Av de 20 største selskapene som Forbrukertilsynet har kontrollert, bryter samtlige loven. To av selskapene har nå slått seg sammen, dermed er det til sammen 19 selskaper som har fått brev om innrettelse.

Se hele listen nederst i saken.

Det er snakk om brudd på markedsføringsloven og angrerettloven.

14 selskaper har mottatt til sammen 25 varsler om tvangsmulkt på 250.000 kroner for hver uke hvert forbud eller påbud brytes. Det betyr at disse selskapene til sammen risikerer å betale 6,25 millioner kroner i ukentlige bøter.

«Dette gjelder de mest alvorlige tilfellene av manglende opplysninger i markedsføringen, vesentlige brudd på kravene til prisliste samt alle brudd på kravene til opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse», skriver Forbrukertilsynet.

Dette kontrollerte Forbrukertilsynet

 • Om markedsføring av strømavtaler på strømleverandørenes nettsider oppfyller krav i markedsføringsloven. Loven krever blant annet at forbruker skal få alle vesentlige opplysninger om avtalen på en klar og hensiktsmessig måte.
 • Om leverandørene har lovpålagt prisliste tilgjengelig på sine nettsider, og om prislisten fyller lovens krav.
 • Om leverandørene før avtaleinngåelse opplyser om angrerett i tråd med lovens krav.

Kilde: Kilde: Forbrukertilsynet

Grunnleggende forbrukervernregler

– Resultatet av kontrollen er nedslående, og viser behovet for at vi også fremover fører et aktivt tilsyn i strømmarkedet, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Innen 11. august må alle de 19 leverandørene svare på om de innretter seg etter Forbrukertilsynets anvisninger eller ikke.

Tilsynet vil likevel uansett fatte vedtak mot selskapene. Dette for å hindre at aktørene begår samme type lovbrudd i fremtiden.

Rønningen sier til Europower at det er skuffende at de har funnet såpass mange lovbrudd.

– Jeg er ikke overrasket over funnene, men det er skuffende at det er så mange lovbrudd. Dette er en utfordring for hele bransjen. Jeg forutsetter at alle strømselskapene, også de som ikke er kontrollert, ser på de funnene vi har gjort og raskt gjør nødvendige endringer, sier Rønningen.

Ettersom alle de 20 kontrollerte bryter loven, er det å regne med at det gjelder de fleste som ikke er kontrollert også.

– Så her må alle strømselskapene sette seg inn regelens og sørge for at de følger lovens krav, sier underdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Drevland.

Første gangen Forbrukertilsynet har utført slik kontroll

Drevland opplyser til Europower at dette er første gangen de har utført en slik kontroll i denne størrelsesordenen på strømmarkedet.

– Har strømselskapene som har brutt loven fått beskjed om det allerede nå?

– Alle selskapene fikk beskjed på onsdag at de kom til å motta brev og varsler fra oss. Alle fikk dokumentene i går, og har bekreftet at de er mottatt. Vi hadde allerede i går hatt møte med to av selskapene som hadde noen spørsmål og ønsket å gjøre endringer med én gang.

– Hva er veien videre hvis strømselskapene er uenige eller ikke vil godta tvangsmulkten?

– Vi kommer til å fatte vedtakene vi har varslet, så da må de eventuelt klage på vedtakene når de kommer i høst – om de mener noe er feil, sier Drevland.

– Hvorfor vil dere ikke la selskapene innrette seg før dere fatter vedtak?

– Vi har gitt omfattende veiledning til strømselskapene over lang tid, likevel finner vi disse bruddene. Da er det nødvendig med tvangsmulkt for å sikre at lovbruddene ikke skjer igjen.

Drevland opplyser også at tvangsmulkten først vil begynne å løpe når tilsynet har fattet vedtakene.

– Dette er varsler om at vi vil fatte vedtak – som vi er pålagt å gi. Så de får uttale seg før vi fatter endelig vedtak, sier hun.

På spørsmål om kontrollen vil fortsette også nedover på listen med strømselskaper, svarer Drevland at dette ikke er besluttet ennå.

Disse lovbruddene er funnet:

 • 8 av 19 selskaper gir fremdeles ikke opplysninger om angrerett før avtale blir inngått på den måten som loven krever. Alle disse 8 selskapene har fått varsler om vedtak.
 • Alle de 19 selskapene mangler, eller har mangler ved, lovpålagt prisliste på sin hjemmeside. 10 av disse mangler helt prisliste, og har derfor fått varsel om vedtak.
 • Alle de 19 selskapene unnlater å gi vesentlige opplysninger om strømavtalen i markedsføringen. 4 av disse har såpass alvorlige mangler ved beskrivelsen av avtaletypen, og av hvordan prisen for avtalen fastsettes, at disse har fått varsler om vedtak.

Disse 14 har fått varsel

Dette er de 14 selskapene som har fått varsel om vedtak. Selskapene kan få tvangsmulkt på 250.000 for hvert av punktene som er varslet per uke.

Agva Kraft

 • Manglende prisliste
 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Fjordkraft

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Manglende prisliste

Fortum Strøm

 • Manglende prisliste
 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Haugaland Kraft Energi

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse

Helgeland Kraft Strøm

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Krever ikke uttrykkelig anmodning fra forbruker for oppstart av levering innen angrefristens utløp
 • Krever samtykke for betalingsplikt for levert strøm fra alle kunder ved bruk av angreretten, også der forbruker ikke har bedt om førtidig oppstart
 • Manglende prisliste

Ishavskraft

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse

Kraftriket

 • Manglende prisliste
 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Lyse Dialog

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse

NTE Marked

 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Polar Kraft

 • Manglende prisliste
 • Utelatelse av vesentlige opplysninger i markedsføringen

Trøndelagkraft

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Manglende prisliste

Ustekveikja Energi

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Manglende prisliste

Wattn

 • Manglende opplysninger om angrerett før avtaleinngåelse
 • Manglende prisliste

Å Strøm (tidligere Los og Glitre Energi)

 • Manglende prisliste

Disse seks har fått brev

Disse seks selskapene har fått brev om forhold Forbrukertilsynet mener bør rettes opp, men har foreløpig ikke fått varsel om tvangsmulkter.

De 14 selskapene som har fått varsel, har også fått brev om tilsvarende forhold.

Gudbrandsdal Energi

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysning om fakturagebyr

Motkraft

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysning om avtaletype

NorgesEnergi

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler opplysninger om bindingstid og/eller bruddgebyr
 • Mangler opplysning om fakturagebyr
 • Mangler, eller mangler ved, opplysning om prisgaranti
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet

Tibber Norge

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
 • Mangler opplysning om påslag
 • Mangler opplysninger om krav til kredittverdighet
 • Mangler opplysninger om krav til maksforbruk

Vibb

 • Mangler ved prislisten
 • Mangler, eller mangler ved, opplysning om prisgaranti
 • Mangler eller mangler ved henvisning strompris.no
Disse er kontrollert:

Dette er de 20 strømselskapene som er kontrollert i storkontrollen: Agva Kraft, Fjordkraft, Fortum Strøm, Gudbrandsdal Energi, Haugaland Kraft Energi, Helgeland Kraft Strøm, Ishavskraft, Kraftriket, Lyse Dialog, Motkraft, NorgesEnergi, NTE Marked, Polar Kraft, Tibber, Trøndelagskraft, Ustekveikja, Vibb, Wattn og de to tidligere enkeltselskapene Los og Glitre Energi – nå Å Strøm.

Kilde: Kilde: Forbrukertilsynet

Europower følger opp saken. Har du tips til denne eller andre saker? Send en epost til oss.