– Vi har gjort konkrete simuleringer med og uten UK-kabel, forteller Tor Reier Lilleholt, sjefanalytiker hos Volue Insight.

Simuleringene viste at kabelen til England fører til en prisøkning 10 øre/kWh i Sør-Norge. Det inkluderer både prisområdene NO1 (Østlandet), NO2 (Sørlandet) som kabelen går ut fra, og NO5 (Vestlandet)

– Det er så god nettkapasitet mellom disse tre nettområdene at forskjellen ikke er stor, sier Lilleholt.

10 øre/kWh i gjennomsnittlig prisøkning, innebærer en økt strømregning på 2500 kroner årlig (inkludert moms) for en husstand med en standard forbruk på 20.000 kWh.

Dette gjelder Sør-Norge. I Midt-Norge og Nord-Norge er prisøkningen knapt merkbar.

Forskjell på Norge og Sør-Norge

10 øre/kWh er betydelig mer enn det som er signalisert fra myndigheter tidligere. Tilbake i 2013 anslo Statnett at prisøkningen vil være 4 øre/kWh for Tyskland-kabelen og England-kabelen samlet.

En nyere analyse fra NVE i 2019 konkluderte med 1-3 øre/kWh. Den analysen dreide seg riktignok om NorthConnect-kabelen til Skottland, men den er planlagt med samme kapasitet som kabelen til England.

Dette var imidlertid gjennomsnittstall for hele Norge.

– Ja, her er det viktig å passe på hva tallene sier noe om. De offisielle tallene sier noe om hvor mye kablene vil øke strømprisen i gjennomsnitt i hele Norge. Vår simulering viser spesifikt hvor mye kabelen til England vil øke strømprisen med i Sør-Norge, sier Lilleholt.

Volue sin simulering tilsier at systempris i Norden i snitt går opp 3-4 øre/kWh som følge av kabelen til England, mens snittprisen i Sør-Norge altså går stiger med 10 øre/kWh.

Tor Reier Lilleholt, sjefanalytiker hos Volue Insight. Foto: Kilian Munch, Enova

Kan påvirke mye mer enn 10 øre

Simuleringen tar høyde for mange typer energi-situasjoner. Siden kabelen til England åpnet for ordinær drift 1. oktober, har det vært en anstrengt hydrologisk situasjon i Norge, og svært høye priser både i Sør-Norge og England.

Det betyr at den nye kabelen har hevet strømprisen i Sør-Norge med mer enn 10 øre/kWh siden åpningen.

– Simuleringen tar høyde for slike situasjoner, og perioder med høy pris er med på å trekke opp gjennomsnittstallet, sier Lilleholt.

Det innebærer at prispåvirkningen kan være veldig mye høyere enn gjennomsnittstallet på 10 øre/kWh

– Hvis vi kommer i en situasjon hvor Norge må spare vann, vil det kunne gi en sterk stigning i prisene. Da kan prispåvirkningen plutselig bli vesentlig høyere. Det er veldig lite som skal til for at prisen stiger mye mer, sier analytikeren.

Men det er tatt hensyn til i simuleringen, som ender ut i et gjennomsnittstall.

– Når økningen i Sør-Norge ender på 10 øre/kWh i snitt, så er det på bakgrunn av mange forskjellige scenarioer, inkludert perioder med veldig høye priser. Hvis ikke hadde tallet kanskje bare vært 2 øre/kWh, sier han.

Kabelen til Tyskland påvirker mindre

Volue har gjort tilsvarende simuleringer for kabelen til Tyskland.

– Men der er utslagene betydelig mindre. I den kabelen er det mer kraftutveksling, og det er ikke en ren eksportkabel slik som kabelen til England er. Nord i Tyskland er det mye vindkraft, og det er begrenset hvor mye kraft de klarer å sende sørover i landet. Når det blåser mye i Tyskland blir en del av kraften sendt nordover til Norden, sier han.

Den innebærer at kabelen til Tyskland noen ganger presser prisen ned i Sør-Norge, mens den andre ganger presser prisen opp.

– Samlet sett anslår vi at kabelen til Tyskland hever prisen i Sør-Norge med 1-2 øre/kWh i gjennomsnitt, sier Lilleholt.

I morgen tirsdag er døgnprisen i Sør-Norge 97,4 øre/kWh (100,2 euro/MWh). Til sammenligning er døgnprisen i England 214 euro/MWh, og 178 euro/MWh i Tyskland.