Som Europower tidligere har fortalt, publiserer nå Elhub månedlige tall for strømforbruket, fordelt på ulike sektorer og prisområder. Særlig det siste er ikke noe andre publiserer, heller ikke Statistisk sentralbyrå.

Septembertallene er klare, og ifølge Elhub har strømforbruket falt den siste måneden, målt mot forbruket i samme måned de to foregående årene. Nedgangen er på omtrent 2 prosent fra i fjor, til 8,8 TWh.

Forbruket korrigert for sesong har falt med hele 16 prosent i husholdningene i Sør-Norge, som i denne perioden også har hatt de klart høyeste strømprisene som vanlig.

Kutter strøm på hytta

Det store kuttet finner vi imidlertid særlig for fritidsboliger. Forbruket har gått ned med 25 prosent på ett år – og 37 prosent målt mot 2020, da strømprisene var rekordlave.

Forbruket er redusert i alle prisområder, men nedgangen er minst i nord, der prisene også har vært lavest.

Innen industrien blir det også brukt mindre strøm. Mange av de store industribedriftene har langsiktige kontrakter og er ikke i samme grad direkte påvirket av endringene i spotprisen. Likevel har strømforbruket i industrien gått ned med 8 prosent i Sør-Norge fra samme måned i fjor. I Midt-Norge og Nord-Norge har forbruket økt med 4 prosent, ifølge Elvia.