Det kommer frem i et svar forbrukerminister Kjersti Toppe har sendt til stortingsrepresentant Turid Kristensen (H).

– Sammen med olje- og energiministeren har jeg invitert strømbransjen til et møte, hvor vi blant annet vil be bransjen rydde opp i kritikkverdig praksis, skriver statsråden.

Europower har fått innsyn i invitasjonen. Den viser hvilke temaer statsrådene vil diskutere.

Den viser også hvilke selskaper som er invitert.