Det viser malen som er utarbeidet, og som angivelig skal presenteres senere denne uken. Europower har fått innsyn i dokumentet.

Bransjeorganisasjonene har i to omganger vært i møte med statsrådene Terje Aasland og Kjersti Toppe. Allerede etter det første møtet varslet Toppe og Aasland at det skal utarbeides en standard spotprisavtale.

– Jeg forventer at bransjen innen to uker har på plass en standard spotprisavtale som kan tilbys av alle strømsalgselskapene, sa Terje Aasland etter det første møtet.

– Det er et virvar av ulike typer strømavtaler. Det syns jeg er viktig å få ryddet opp i, sa Aasland til Europower denne uken.

– Vi skal ha kunder som er opplyste, og som tar opplyste valg. Da må avtalevilkårene være enkle å forholde seg til, sa Aasland i går mandag, og fortalte at den standardiserte spotavtalen vil bli presentert i løpet av denne uken.

Dokumentet Europower har fått tilgang til, viser hva statsrådene og organisasjonene har blitt enige om.

Innkjøpspris ikke tillatt

Utkastet til standardavtalen er på fire sider, og inneholder for det meste standardiserte formuleringer kjent fra tidligere strømavtaler. Foto: Europower

Selve dokumentet kan sees her.

I dokumentet står det ingenting om markedsføring av strøm. Dokumentet er en avtale-mal som inngås mellom strømleverandør og strømkunde, altså et juridisk avtaledokument mellom to parter.

Det ligger ingen føringer i dette dokumentet om hvordan strømavtaler kan presenteres i forkant av avtalen inngås.

I all hovedsak er beskriver dokumentet en vanlig spotprisavtale slik vi kjenner dem i dag.

Det er imidlertid presisert at det er en spotprisavtale basert på «…gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift…»

De selskapene som bruker denne malen, kan altså ikke bruke begreper som innkjøpspris og på den måten legge inn skjulte påslag.

Åpner for lokketilbud

Utover dette grepet er det knapt noen endringer i forhold til vilkårene til de fleste av dagens spotpris-avtaler.

Ett av punktene i avsnittet om priser er slik;

«Eventuell kampanje: Fastbeløp/påslag settes til (x) i (x) måneder (stryk hvis det ikke passer)»

Dette åpner for eksempel for at aktørene som et lokketilbud kan tilby negativt påslag i en periode, før kundene går over til dyrere vilkår.

Avtale-dokumentet krever altså at den prisen kunden etter hvert må betale, skal oppgis, men dokumentet sier ingenting om hvordan strømavtalene skal markedsføres i forkant.

Åpner for forhåndsfakturering

I utgangspunktet står det at «Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk…»

Men selskapene står fritt til å velge en annen løsning: «Fakturering skjer forskuddsvis i samsvar med gjeldende regelverk. Det faktureres (x) uker på forskudd.»

Men hvis man velger dette alternativet, er det lagt inn én viktig presisering: «Forskuddsfakturert volum for faktureringsperioden skal tilsvare det faktiske forbruket i målepunktet i tilsvarende periode året før.»

Selskapene som bruker malen, kan altså ikke bruke Tinde-trikset med å forhåndsfakturere urimelig høyt forbruk. Selskapene må bruke forbruket fra året før.

Ikke lovpålagt

Etter det Europower kjenner til, er dokumentet utarbeidet av Fornybar Norge på vegne av bransjen. Avtale-malen ble presentert for statsrådene på møtet denne uken, og de ga tommel opp.

Europower tar likevel forbehold om at det kan bli gjort endringer i malen før den blir presentert offisielt.

I går mandag spurte Europower Terje Aasland om det kan bli aktuelt å gjennom lov å pålegge selskapene å bruke standardavtalen, men slik blir det ikke.

Enn så lenge vil strømsalgselskapene stå fritt om de vil bruke standarddokumentet eller ikke, særlig de som ikke er organisert. Men om de ikke gjør som statsråden håper, kan det bli en lovregulering på et senere tidspunkt.

– Bransjeorganisasjonene sier at de tror alle sine medlemsbedrifter kommer til å tilby denne standardiserte spotprisavtalen, og det forventer jeg. Så er det noen som ikke er organisert i en slik type bransjeorganisasjon, og jeg forventer også at de tar dette i bruk. Hvis ikke de gjør det, så kommer vil til å regulere dette, sa Aasland til Europower.

Flere tiltak på gang

Standard spotprisavtaler var bare et av tiltakene som ble presentert av statsrådene i møtet med bransjen i januar. I etterkant av det møtet fortalt Toppe og Aasland til Europower om en rekke andre tiltak de vurderer å gjennomføre.

Det er blant annet forbud/påbud om enkelte avtaler, makspåslaget, pålegg om å opplyse om risiko, og tiltak rettet mot salg av andre produkter enn strøm.

Av disse er det et tiltak som skiller seg ut: Makspåslag. Statsrådene utdypet ikke hvilke planer de har med makspåslag utover at det er et av flere tiltak de vurderer.