Forbrukertilsynet sendte mandag ut sine endelige vedtak etter den omfattende granskningen av strømsalgselskapene om brudd på markedsføringsloven.

14 selskaper får vedtak om tvangmulkt på 100.000 kroner i uken om de bryter loven igjen. Av disse 14 er det fire selskaper som bryter loven per dags dato. Tvangsmulkten vil løpe for disse fire fra mandag 4. desember.

Det gjelder Kraftriket, Lyse Dialog, Polar Kraft og Ustekveikja.

– Vi mener dette er alvorlige brudd, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet til Europower.

I juni ble det kjent at alle de store strømsalgselskapene bryter loven. 14 av disse fikk varsel om vedtak. 10 har altså klart å rette seg etter regelverket i tide, men det fattes likevel vedtak, for å forhindre at lovbrudd skjer i fremtiden. Vedtakene har en varighet på fem år.

– Hvorfor er det nødvendig å fatte vedtak også mot selskapene som har rettet opp sine feil?

– Vi har gjort en vurdering når det gjelder alvorlighetsgraden i bruddet og sannsynligheten for at det skjer igjen. Vi gjør det for å signalisere alvoret. Det er hvert enkelt selskap som profesjonell aktør som er ansvarlig for å innrette seg etter lovverket, sier Rønningen.

Forbrukertilsynet anser risikoen for liknende lovbrudd som høy.

Svært vanskelig

I tillegg til å omfatte markedsføring, innebar granskningen selskapenes prislister og opplysninger om angrerett.

– Det siste året har Forbrukertilsynet brukt mye tid på å veilede strømleverandørene i hvilke krav loven stiller til markedsføring, avtaler og opplysninger til strømkundene. Likevel opplever vi at strømselskapene har manglende kunnskap om lovverket som skal verne forbrukerne, melder Forbrukertilsynet.

– Hva tenker du om at selskapene synes dette er så vanskelig?

– Det er jeg spørrende til. Det er elementære regler som vi har informert om i flere runder. Vi har sett spesielt på prislister og angrerett og informert grundig. Jeg kan ikke skjønne hvorfor dette skal være så vanskelig, sier direktør Rønningen.

I varselet om vedtak var mulkten satt til 250.000 kroner. Det har blitt mer enn halvert i selve vedtakene.

– Formålet med tvangsmulkt er at den skal settes så høyt at det gis et tilstrekkelig incentiv til å ikke bryte loven. Samtidig skal ikke beløpet være uforholdsmessig. Vi mener 100.000 kroner per uke rett på bunnlinja er tilstrekkelig til at selskapene har incentiv til å ikke bryte loven, og til at det ikke vil lønne seg med lovbrudd, sier Rønningen.

Han mener det vil være lett for selskapene å unngå mulkten.

– Hvorfor gir dere selskapene atter en utsatt frist for å innrette seg, til tross for at de har hatt fem måneder på seg og har fått omfattende veiledning?

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

– Vi veileder først og har nå valgt å fatte vedtak med definert frist. Det er en streng sanksjon, og det er siste frist nå, sier han.

Pågående lovbrudd

De pågående lovbruddene som ikke er rettet opp, er innenfor følgende punkter:

 • Kraftriket: Påbys å opplyse om størrelsen på alle priselementer eller hvordan prisen beregnes, og risiko knyttet til pris.
 • Lyse Marked: Påbys å gi opplysninger om angrerett på en klar og forståelig måte.
 • Polar Kraft: Forbys å markedsføre strømavtaler til forbrukere uten at størrelsen på alle priselementer, hvordan prisen beregnes og risiko knyttet til pris fremgår på en hensiktsmessig måte.
 • Ustekveikja Energi: Påbys å ha en lett tilgjengelig prisliste på sin hjemmeside.

Forbrukertilsynet har gitt selskapene til og med 3. desember for å foreta nødvendige korrigeringer og tilpasninger for å være innenfor regelverket, før tvangmulkten begynner å løpe 4. desember. Da vil det fattes nye vedtak for de det gjelder.

– Ikke et lovbrudd

– Vi heier på at tilsynet passer på oss, og mener det bør bli enklere å miste konsesjon til å selge strøm, sier Astrid Rebekka Norheim, daglig leder i Lyse Marked.

Men hun mener Forbrukertilsynet er for pirkete i denne sammenhengen. For Lyse er det snakk om lenken til angrerettskjemaet i bestillingsprosessen. Navnet på lenken som førte kunden til angrerettskjemaet var «14 dagers angrerett og angrerettskjema». Det pågående lovbruddet er at det står «14 dager» i lenketeksten. Det har Lyse nå fjernet.

– Vi synes ikke dette er et lovbrudd, sier Norheim.

Astrid Rebekka Norheim er daglig leder i Lyse Marked. Foto: Lyse

Hun har ikke tatt stilling til om Lyse Marked vil klage på vedtaket enda.

– Tilsynet mener at vi villeder med å skrive «14 dagers angrerett og angrerettskjema» i navnet på linken. Vi synes det ble på et detaljnivå som er vanskelig å operalisere, sier hun, og understreker at Lyses intensjon har vært å gi kundene riktig informasjon.

– Vi er livredde for å gjøre endringer. Det blir nesten sånn at de må godkjenne alt vi skriver på nettsiden. Det tror jeg hverken tilsynet eller bransjen er tjent med, legger hun til.

Involverer bransjeorganisasjonene

Administrerende direktør i Ustekveikja Energi, Jan Olav Trillhus, er overrasket over Forbrukertilsynets fremgangsmåte. Han mener saken kunne vært løst gjennom tidligere dialog i høst, fremfor at tilsynet sender et 16 siders brev.

For Ustekveikja er det snakk om at avtalevilkår ikke er direkte lenket til den enkelte avtale i den oppgitte prislisten på selskapets nettsider.

– Dette må anses som en teknisk mangel eller justering for å tilfredsstille kravtolkningen til Forbrukertilsynet. Vi har en lenke til hver enkelt avtale i prislisten. Dagens løsning medfører et ekstra museklikk for å komme til vilkår for avtalen, forklarer han.

– Vil dere klage på vedtaket?

– Jeg er overrasket over innholdet med tanke på dialogen vi har hatt med Forbrukertilsynet. Brevet vil bli besvart av vår markedsansvarlig i løpet av denne uken, sier Trillhus.

– Reagerer Forbrukertilsynet for sterkt på slike «småfeil»?

– Jeg har ingen kommentar til dette, annet enn at vi ønsker at bransjeorganisasjonene involveres.

Ustekveikja har allerede satt både Distriktsenergi og Fornybar Norge på kopi, da selskapet svarte Forbrukertilsynet.

Trillhus bekrefter at Ustekveikja vil innrette seg hvis det skulle dukke opp feil eller mangler knyttet til markedsføringsloven, prisopplysningsforskriften og angrerettloven, som er det relevante regelverket i saken.

Europower har ikke lyktes med å få en kommentar fra Kraftriket eller Polar Kraft.

Fremtidig virkning

Dette er selskapene, i tillegg til de som har blitt nevnt, som har fått vedtak om tvangsmulkt med fremtidig virkning:

 • Agva Kraft
 • Fjordkraft
 • Fortum Strøm
 • Haugaland Kraft
 • Helgeland Kraft
 • Ishavskraft
 • NTE Marked
 • Trøndelagkraft
 • Wattn
 • Å Strøm

Alle disse brøt lovverket ifølge granskningen Forbrukertilsynet hadde i vår.