Strømsalg-konsernet Yve er ikke særlig høyt profilert. Årsaken er at strømsalget skjer under merkenavnene Polar Kraft og Kraftriket. Yve er eid av 12 lokale kraftselskaper som selger strøm under et av de to merkenavnene.