Med en garantert varighet på ett år og mer enn det, hadde man kanskje forventet at spotavtaler med negative påslag ville forsvinne fra strømprisportalen til Forbrukerrådet, Strømpris.no. Det har de altså ikke gjort. I alt syv ulike leverandører tilbyr per i dag spotavtaler med negative påslag, altså pris under innkjøpspris i 12 måneder eller mer. I tillegg har to leverandører null i påslag på sine avtaler.

Selskap Avtalenavn Påslag i øre/kWh Varighet mnd
Agva Kraft Aagva Spot 12 -1,6 12
Kraftriket Spot12 -1,6 12
GNP Energy Marked Standard Web -1,5 12
NTE Marked Webspot -1,5 12
Huskraft Huskraft Webspot -1,25 14
NordlysEnergi Winter is coming2.0 -0,55 13
Gudbrandsdal Energi GE Smartspot -0,5 12
Yetz Strøm Yetz KampanjeSpot 0 12
TrøndelagKraft TrøndelagKraft Spotpris Web 0 12

Selger med tap

Ettersom påslagene også inkluderer elsertifikater, vil det i prinsippet si at alle de ni avtalene selges til under innkjøpspris i den garanterte perioden. Leverandørene ser imidlertid ut til å ha full tro på at kundene vil bli ettersom det først er etter12-14 måneder de kan tjene penger på kundene som inngår disse avtalene. Da vil de til gjengjeld tjene desto bedre på disse kundene – men altså forutsatt at kunden er lojal og blir.

Det negative påslaget, eller avslaget, er betydelig mer beskjedent nå enn hva det var for bare noen få år tilbake. Da varte imidlertid ikke avtaleperiodene så lenge heller. Fortsatt tilbys også slike avtaler, som vi kommer tilbake til.

Tjener inn igjen på et par måneder

De to leverandørene med størst avslag er Agva Kraft og Kraftriket, som begge har et avslag på 1,6 øre/kWh. Med dette avslaget taper leverandørene 320 kroner på en kunde med et forbruk på 20.000 kWh i året. I tillegg kommer dekning av elsertifikater. Prisen på sertifikater er imidlertid en noe mer usikker beregning ut i fra når leverandøren sikret sertifikatene. Men det kan fort dreie seg om en kostnad på rundt 0,20 øre/kWh for leverandør, hvilket utgjør ytterligere 40 kroner. Dette er prisen Strømleverandøren betaler for elsertifikater, mens prisen på sertifikatene som beregnes til sluttbruker ofte et høyere beløp, som Europower har omtalt tidligere.

Hvordan kan disse leverandørene ønske å knytte til seg kunder som de vil tape rundt 360 kroner på det første året, og som deretter i prinsippet kan flytte seg over til en annen av de syv leverandørene med negative påslag?

Svaret ligger trolig i at leverandøren håper at i hvert fall noen av kundene blir igjen og «glemmer» å endre avtale. For kunder med Agva Krafts avtale Agva Spot 12 blir overført til avtalen Agva Spotpris etter 12 måneder. Den avtalen har et påslag på 9,90 øre/kWh, i tillegg til et fastbeløp på 49 kroner per måned. Med det samme forbruket på 20.000 kWh vil dermed leverandøren ha tjent inn igjen de tapte det første året i løpet av bare få måneder. I løpet av et år vil bare fastbeløpet utgjøre 588 kroner, mens et påslag på 9,9 øre/kWh utgjør 1980. Totalt 2568 kroner på et år, men også her kommer altså elsertifikatprisen inn. Anslår vi at selskapet betaler rundt 40 kroner for elsertifikatene, er fortjenesten fortsatt 2528 kroner i løpet av et år. Klarer selskapet å beholde kunden i bare to måneder, er tapet fra det første året inntjent.

I tillegg er spotavtalen som kundene settes over til, en avtale der prisen på påslaget kan endres med to ukers varsle. Risikoen er derfor til stede for at påslaget kan bli enda høyere enn 9,9 øre/kWh.

Krever lojale kunder

Kraftriket har tilsvarende avtaleoppsett der den billige Spot12-avtalen etter ett år går over til avtalen Spotpris, med et påslag på 9,03 øre/kWh, men uten fastledd. Riktignok ikke like dyr som Agva Kraft, men fortsatt slik at det tapte tjenes inn i løpet av ikke så alt for lang tid.

Fortjenesten vi her beregner er imidlertid avhengig av at kundene opptrer lojalt og forblir hos strømleverandøren etter at perioden med det negative påslaget er over. Hvorvidt dette er tilfellet etter en periode på ett år og mer, kjenner vi foreløpig ikke til. Men erfaringen fra tilsvarende avtaler med negative påslag med kortere garantiperioder, viser at kundene opptrer lite lojalt. Det fikk blant annet GNP Energy erfare.

Tilbake med negativt påslag

Daværende daglige leder i GNP Energy, Sigrun Eggen, sa i april i år til Europower at selskapet i 2020 merket en tydelig endring til mindre lojale kunder, hvilket ga utslag i nedgang i antallet privatkunder.

– Vi har merket at det er mindre lojalitet blant privatkunder og særlig blant kunder vi fikk via web. De var tidligere mye mer lojale enn de er nå, sa Eggen den gangen.

Hun forklarte samtidig at selskapet av nettopp den grunn ikke ønsket å satse på kampanjepregede produkter med ekstremt lav pris. Nå er likevel leverandøren å finne blant de syv med negativt påslag på en spotavtale med garantert varighet på ett år. Og også GNP følger modellen til Agva Kraft og Kraftriket og flytter kundene etter dette over på et dyrt produkt, GNP Energy Marked, med påslag på 9,25 øre/kWh og et fastledd på 39 kroner per måned. I tillegg er dette en avtale som kun gjelder ved forbruk opp til 35.000 kWh. Dersom forbruket overstiger dette, står GNP Energy fritt til å flytte kunden over på nettopp avtalen GNP Energy Marked.

Agva Kraft med frister med 25 øre i avslag den første måneden. Deretter blir det dyrt for kunden. Foto: Skjermdump web-side

Fortsatt korte avtaler med store avslag

Strømprisportalen har klart å løfte frem avtaler av lengre varighet, men har ikke klart å stoppe tilbudet av avtaler med negative påslag. For i tillegg til avtalene med varighet på ett år og mer, florerer det fortsatt av en mengde avtaler med kortere varighet og høyere negative påslag.

Nok en gang er det Agva Kraft som topper, med en spotavtale som i en måned gir en rabatt på spotprisen på 25 øre/kWh. Også denne avtalen går deretter over på tidligere nevnte avtale med påslag på 9,9 øre/kWh og et fastledd på 49 kroner. Kundens gullkantede avtale er dermed betalt tilbake i løpet av et par måneder - gitt at kunden er lojal og holder seg hos nevnte leverandør.