Tirsdag ble det klart at Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) ilegger Tibber et rekordstort overtredelsesgebyr på 8 millioner kroner.

Dokumentasjonen RME har fått, viser at Tibber var klar over at de hadde en metode for å fastsette pris og forbruk for forskuddsfaktureringen som...