Det ble satt ny rekord i medieomtale av solkraft i fjor, med like i underkant av 12.000 omtaler. Det er en vekst på 32 prosent i forhold til 2020, da det ble produsert rundt 9.000 omtaler. Til sammenlikning fikk vindkraft rundt 18.000 omtaler og vannkraft rundt 9.600 omtaler i 2021. Dette kommer frem i en medieanalyse som medieanalyseselskapet Retriever Norge har utført for Europower.

Ane Kathrine Strand er analysesjef i Retriever Norge. Foto: Retriever Norge

– Vi har sett på hvor mye medieomtale ulike fornybare kraftkilder har fått i et femårsperspektiv. Målingene våre viser at ulike deler av fornybarnæringen får stadig mer oppmerksomhet i norske medier de siste årene. Unntaket er vindkraft der omtalen har gått noe ned etter toppåret 2019, sier analysesjef Ane Kathrine Strand i Retriever Norge til Europower.

Bedt om å kommentere den høye veksten i omtale av solkraft, sier Strand;

­– Hvis vi går tilbake til 2017 ser vi at solkraft er den fornybare kraftkilden som omtales aller mest dette året. Dekningen av solkraft øker også i femårsperioden. I fjor ble det publisert nesten 12.000 artikler som omhandler solenergi på ulike måter. Til sammenligning omtales vannkraft i nesten 10.000 artikler samme år.

– Det er mye å gå på

En som ofte benyttes som en kapasitet når det gjelder solenergi, er Bjørn Thorud, leder av solenergiarbeidet i Multiconsult. Han er også styremedlem i Solenergiklyngen. Thorud er ikke overrasket over tallene Europower har hentet inn.

– Ja, jeg oppfatter at det er mer interesse for og skriverier om sol. Men samtidig er det ganske mye å gå på. Hvis du følger debatten om strømkrisen, snakkes det om av-verning av vassdrag, vannkraft, landbasert og offshore vind. Men solkraft blir sjelden løftet opp som noe som kan bidra. Det synes jeg er litt merkelig egentlig.

Bjørn Thorud i Multiconsult. Foto: Haakon Barstad

Thorud trekker frem at denne energiformen er mindre akseptert og utbredt i Norge, mens det i andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, er på et helt annet sted.

– Man ser også at sol er den teknologien som bygges raskest ut i hele verden, inkludert i våre naboland Sverige og Danmark. Og de er jo ikke så forskjellig fra Norge.

At sol som energiform får mindre mediedekning henger nok også sammen med at det er mindre konflikter knyttet til solkraft.

– Det er et relativt høyt konfliktnivå for landbasert vind, og det samme med vannkraften om vi skal åpne vernede vassdrag. Så lenge du bygger på tak, er det en teknologi med relativt lavt konfliktnivå, argumenterer han.

Fakta om analysen

Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av Europower.

Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.

Det er foretatt søk i norske medier på norsk.

Ønsker høyere kompetanse om sol

Av andre barrierer som kan føre til mindre omtale i media, nevner Thorsrud kompetanse om sol som energiform i media.

– Bransjen støter nok på veldig mye barrierer, blant annet er det et behov for mer kompetanse i debatten. Jeg leser veldig mye feil i media om sol – enten direkte feil eller feilaktig fremstilling.

– Tenker du at journalister bør kurses?

– Mange er flinke til å kurse seg selv og søke kunnskap, men jeg savner at flere journalister er interessert i å lære mer og at de er korrekte i sin fremstilling. Selv om jeg skjønner at journalister ofte arbeider under stort tidspress, sier han.

Mindre økning i vannkraft-dekning

I 2021 skrev norske medier rundt 9.600 omtaler av begrepet «vannkraft». Det er en økning på 15 prosent fra 2020, da antall omtaler endte på rundt 8.400.

Informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge. Foto: Christel Nordhagen

– Det har vel sammenheng med at det var lavere magasinfylling enn normalt store deler av fjoråret, noe som bidro til de høye strømprisene. Så vannkraften ble nok mest omtalt i forbindelse med den massive dekningen av priskrisen, tror informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

– Hvordan tror du dette kommer til å utvikle seg i 2022?

– Vi håper vannkraften fortsatt får mye oppmerksomhet i 2022, men helst i forbindelse med modernisering og utvidelse av kraftverkene. Her er det et potensial som må tas ut sammen med nye prosjekter innen både vann-, vind- og solkraft, tror Øverås.

Det er liten endring i antall omtaler av «småkraft» fra 2020 til 2021. Her er det nok kun bransjemedia som bruker begrepet, og i 2021 ble begrepet omtalt 811 ganger, mot 849 ganger i 2020. Det er en ørliten nedgang på fire prosent. Europower har innhentet tall fem år tilbake i tid, og de viser at i 2017 ble småkraft omtalt 1.056 ganger. Endringen fra 2017 til 2021 er på hele 23 prosent.

Medieomtale av sol- vann- og småkraft
Begrep 2017 2018 2019 2020 2021
Solkraft 7.996 7.897 10.296 9.065 11.969
Vannkraft 5.903 7.048 10.393 8.434 9.664
Småkraft 1.056 711 1.280 849 811
Kilde: Retriever Norge

Europower kommer med flere saker om energirelaterte begreper i mediene i 2021. Følg med!