I vår ble det kjent at nærmere 800 kunder i Sør-Norge rakk å sikre seg et godt fastpristilbud på 126 øre/kWh fra det kommunalt eide strømselskapet Meløy Energi. Dette skjedde etter at tilbudet ved en feil ikke ble fjernet fra selskapets nettsider.

Dette førte til stor uro og problemer for selskapet. Onsdag skrev Europower om at Meløy Energi nå vil betale kundene for å stoppe fastprisavtalen. Selskapet frykter nemlig en konkurs. Tilbudet fra Meløy Energi gikk ut til alle kundene som hat fastprisavtale - noe som er flere enn de 800 søringene som rakk å sikre seg en «gullavtale» på strøm til 126 øre kWh fra Nordlands-selskapet.

Til Europower sier ordføreren i Meløy kommune, Sigurd Stormo, at det er bra at strømselskapet har gjort tiltak for å «redde» selskapet.

– Det er styret i Meløy Energi som har satt i verk dette tiltaket. Sett for oss som eier, så er det viktig at styret ivaretar sin handlingsplikt overfor selskapet når man har havnet i en sånn alvorlig situasjon, sier Stormo.

Han legger til;

– Det er jo egentlig en krise da. En alvorlig krise.

Stor verdier i selskapet

Stormo kan fortelle at kommunen ikke har planer om å legge ned virksomheten.

– Det har vi ikke diskutert. Det her er et selskap vi har eid i mange år. Siden tidenes morgen har vi ønsket å eie og sett på det som strategisk viktig for oss, med tanke på å ivareta infrastrukturen i kommunen, sier Stormo.

Han benekter ikke at det kan være risikabelt for en kommune å drive med salg av strøm.

– Med det som har skjedd nå, så har vel kanskje hele kraftbransjen fått erfare at det er en ganske høy risiko. Det har det jo egentlig ikke vært så mye fokus på tidligere.

– Hva tenker du om at Meløy Energi kan gå konkurs i nær framtid?

– Det er veldig alvorlig. Vi eier jo 100 prosent av selskapet og i tillegg er det mange viktige arbeidsplasser i vår kommune. Også er det store verdier som vi har bygd opp i et selskap over mange år.

Fem til seks millioner i utbytte fra Meløy Energi

I 2016 var det en eierskapskontroll av Meløy Energi i regi av Salten kommunerevisjon. Konklusjonen var da blant annet:

«Totalt sett må Meløy kommune sies å ha hatt svake/manglende ordninger for eierskapskontroll/eierstyring og at Meløy Energi AS har hatt en nokså autonom stilling.»

Stormo kan fortelle at det siden den gang, har blitt gjort grep for å bedre situasjonen.

– Det gikk blant annet på å få på plass eierskapsmelding og få på plass rutiner for eierstyring. Det har vi gjort og vi har hatt oppfølging av den rapporten senere i forhold til hvilke grep vi har satt i verk.

Stormo legger likevel ikke skjul på at den økonomiske situasjonen i kommunen ikke var på topp fra før av.

– Kommunen har en anstrengt økonomi, det kan jeg skrive under på. At vi har utfordringer, er ikke noen hemmelighet.

Kommunen har, ifølge Stormo, tidligere hatt et utbytte fra Meløy Energi på mellom fire til fem millioner kroner i året. Dette beløpet går inn i et årlig budsjett kommunen har på rundt 780 millioner kroner.

Likevel er det ikke dette utbytte Stormo anser som den største verdien i selskapet.

– Det er verdien i selskapet og det som er bygget opp og arbeidsplassene som er den store verdien. Det er det som står på spill her, og som er kritisk for oss.

– Da funker strømstøtteordningen sånn som den var tenkt

Når det gjelder tilbudet Meløy Energis kunder har fått, mener ordføreren at dette er noe hver enkelt kunde må vurdere. Selv anser han tilbudet som rettferdig.

– Jeg mener at det er et godt tilbud utfra at man får kompensasjon, også går man over på en spotpris hvor man allikevel får strømstøtte.

– Sett i lys av at man får strømstøtte hvis man tar denne kompensasjonen, så mener jeg at det må være et godt tilbud. Da funker også strømstøtteordningen sånn som den var tenkt. Den var jo ikke tenkt sånn at man får en gevinst for å sløse med strømmen i den verden vi lever i i dag, hvor det er store mangler av energi, sier Stormo.

Han håper uansett at det hele ordner seg for alle parter.

– Jeg håper dette løser seg til det beste for både kundene og selskapet.