Regjeringen har møtt kritikk for ikke å ha bidratt med nok i strømstøtte i tider med historisk høye strømpriser. Nå økes støtten fra januar og i tre måneder frem, og regjeringen tar nå 80 prosent av det som går over en gjennomsnittlig månedspris på 70 øre/kWh.

– De ekstraordinært høye strømprisene rammer økonomien til mange i Norge. Vi tok flere grep i forhold til de høye prisene høsten 2021, men ser nå behov for å styrke den viktige sikringsordningen der vi som fellesskap avlaster husholdningen for en høyere andel av strømregninga, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

For desember er regningene, fratrukket støttebeløp, allerede sendt ut, og da var støttesatsen 55 prosent. Fra januar av vil satsen altså økes til 80 prosent. Det gjøres etter en desember-måned dyrere i Sør-Norge enn noen gang tidligere.

Den delen staten betaler blir trukket direkte fra på regningen fra nettselskapet eller fra strømleverandøren dersom nettleien blir gjennomfakturert av strømselskapet.

Denne gangen understreker regjeringen at ordningen også omfatter gårdsbruk, både driftsbygninger og husholdning, samt fellesmålt forbruk i boligselskap.

– Vi har lyttet til folks tilbakemeldinger og sørger nå for at ordningen blir styrket, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Samlet er det ifølge regjeringen totalt 40.761 husholdninger som når taket på 5.000 kWh per måned. Direktestøtte til strømkundene over nettleien, med støtteandel på 55 prosent i desember og 80 prosent i januar, februar og mars, utgjør da ifølge regjeringen totalt 8,9 milliarder kroner inklusive moms. Men det er da altså avhengig av hva prisen faktisk blir i de gjenstående månedene.

Blir prisen i januar som i desember med 177 øre/kWh, vil en støtte utgjøre 85,6 øre/kWh, mot 58,85 øre/kWh med 55 prosent støtte. Foreløpig ser det imidlertid ut til at januar-prisen vil lande noe lavere enn desember-prisen.

Tar 40 prosent av regningen

I tillegg slår også redusert elavgift inn i januar og regningen til forbrukerne vil derfor bli betydelig lavere i januar enn i desember. Totalt gjør det at staten i januar vil ta over 40 prosent av regningen dersom prisen blir den samme som i desember. Da tok de rundt 26 prosent av regningen.

Regningen består av Desember Januar
Strømpris Sør-Norge desember - etter støtte er fratrukket 118,15 91,4
Strømpris mva. 29,54 22,85
Påslag valgt avtale 5 5
Påslag mva. 1,25 1,25
Månedlig avgift valgt avtale 2,88 2,88
Månedlig avgift mva. 0,72 0,72
Nettleie energiledd 18,15 18,15
Nettleie energiledd mva. 4,54 4,54
Nettleie fastledd 5,52 5,52
Nettleie fastledd mva. 1,38 1,38
Elavgift 16,69 8,91
Elavgift mva. 4,17 2,23
Enova-avgift 1 1
Enova-avgift mva. 0,25 0,25
Totalpris per kWh 209,24 166,08
Total regning v 2500 kWh 5231 4152
Regning uten støtte; 7065 7004
Andel staten tar i kroner 1840 2856
Andel staten tar i prosent 26 % 40,80 %

Flere antyder nå at med en støttesats på dette nivået, vil fjerne de sterkeste incitamentene til strømsparing. Blant annet skriver Andreas Thon Aasheim, i Cloudberry, på twitter;

«Hadet prissignal. Håper det ikke blir fryktelig kaldt før snøsmeltingen kommer».