Navn: Eimund Nygaard
Stilling: Konsernsjef i Lyse

– Hva er den største utfordringen i bransjen akkurat nå?
– På overordnet nivå er det omdømme. Det er mye av det som har skjedd i kraftmarkedet, måten vi har håndtert utbyggingen på og kraftsalget på, som ikke har vært så bra. Det er ikke bare bransjens skyld, men omdømmet for kraftmarkedet og kraftbransjen er frynsete.

– Hvorfor er det et problem?
– På lang sikt trenger vi legitimitet og tillit. Det er viktig for å få gjennomført det grønne skiftet. Det kan ikke skje uten «licence to operate».

– Hvem eller hva er den største hindringen for å få løst dette?
– Jeg tror vi må sørge for at vi samarbeider bedre med myndigheter og med kunder, også må vi ikke love ting vi ikke kan holde, eller prøve å lure noen ved å ikke fortelle hele sannheten. Vi må ta selvkritikk når det er fortjent.

– Vi må kommunisere på en ærlig måte. Også om det som ikke fungerer. Det er for eksempel ikke bra at det er store prisforskjeller i Norge. Selv om vi forklarer teknisk hvorfor ting er som de er, må vi erkjenne det som er et problem og bidra til å vise hvilke løsninger som er mulige.

Hva med at det er mulig å nå klimamålene, burde vi fortsette å si det?
– Nei. Vi kommer til å klare det grønne skiftet, men vi kommer ikke til å nå de målene som er satt innen 2030. Det er umulig få til, og da er det bedre å være ærlig om hva kan vi gjøre noe med og ikke. Vi kan slutte å skylde for mye på hverandre og ta fatt i det vi faktisk kan gjøre noe med.

– Hva snakkes det for mye om i bransjen? Hva er vi for opptatt av?
– Utbygging av ny kraft. Ja – vi bør bygge ny kraft, men det er vanskelig fordi det er motstand for det som er lønnsomt, nemlig vindkraft. Jeg tror myndighetene har forstått dette, men vi må snakke om hvordan vi kan utnytte ressursene vi har, kraft og energi på en bedre måte. Oppgradering av vannkraften, energieffektivisering, fjernvarme, overskuddsenergi osv. Også må vi utnytte nettet vi har på en bedre måte. Vi må gjøre mer og snakke mindre.

– Hva ville du gjort hvis du i morgen fikk være energiminister for en dag?
– For en dag får du ikke gjort mye. Jeg hadde truffet mange kjekke folk. Jeg hadde ikke fått gjort noe på en uke eller en måned heller. Det er ingenting som er quickfix i denne bransjen.

– Hvor er det viktigste regjeringen kan gjøre de neste tre månedene for å få fart på utbygging av fornybar energi?
– Hvis du skal få fart på ny kraftutbygging er det mest nærliggende vindkraft på land. Jeg tror det å få en løsning på konflikten på Fosen kan gjøre mest. Jeg ville prioritert dette for å komme videre med landvind.