EUs mål om å redusere utslippet av klimagasser med 55 prosent innen 2030 fører til mange ulike endringer. Det innebærer også at bilparken må moderniseres, slik at flere kjører utslippsfrie biler og de totale utslippene reduseres.