NVE/RME varsler i en pressemelding at regelendringer vurderes.

– Vi har en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler, sier Kjetil Lund.

Han poengterer at det er positivt med stor frihet til å lage ulike strømavtaler, fordi det da lages innovative produkter som er til fordel for strømkundene. Men NVE-sjefen mener at en del avtaler er til direkte ulempe for forbrukerne.

– Vi ser avtaler som først og fremst gagner kraftleverandøren, for eksempel avtaler med høyt påslag eller velkomsttilbud som raskt fører til at kundene får en dyrere avtale, sier han.