Energiskalaen for elektronikk justeres. Målet er at de nye energietikettene skal gi bedre forbrukerinformasjon med ny skala og nytt utseende.

19. mars ble regelverket som innfører de nye energietikettene tatt inn i EØS-avtalen. Nå blir dette regelverket en del av norsk rett.

Årsaken til endringen er at det nye regelverket stiller strengere krav til produktene. Kravene i de nye energietikettene anslås å gi en årlig besparelse i EU-landene på 38 TWh fra 2030, skriver NVE i en pressemelding.

– Energieffektivisering er viktig når vi skal elektrifisere samfunnet.