Energiskalaen for elektronikk justeres. Målet er at de nye energietikettene skal gi bedre forbrukerinformasjon med ny skala og nytt utseende.

19. mars ble regelverket som innfører de nye energietikettene tatt inn i EØS-avtalen.