Det har den siste tiden stormet rundt strømavtaler med variabel strømpris. I dette ligger at prisen kunden betaler, ikke følger strømprisen time for time (spotpris), men at strømleverandøren sørger for å sikre prisen i en gitt periode. Strømleverandøren har en varslingsperiode før de endrer prisen. Denne perioden kan være alt fra to uker til 30 dager.

Når plutselig strømprisene falt, betyr det at de kundene som hadde en slik avtale, fikk mye høyere strømregning enn forventet. Og mange av disse kundene har stått frem i ulike medier med disse høye strømregninger.

Nå har Forbrukerrådet gått ut og oppfordret myndighetene til å forby strømavtale med variabel pris – dersom ikke selskapene selv tok grep og sluttet å tilby dem.

– Forbrukere har liten eller ingen forutsetning for å løpende vurdere selskapets prissetting, og om dette er en fornuftig avtale å inngå. Her spekulerer selskapene åpenbart i folks ønske om trygghet og forutsigbarhet, uttalte direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til NTB torsdag.

Markedssjef Geir Arne Gundersen i Norgesenergi. Foto: Norgesenergi

Norgesenergi har allerede fjernet avtalen

Hos Norgesenergi kan markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen fortelle at de nå fjerner tilbudet om strømavtale med variabel kraft for nye kunder.

– Vi har i lys av den situasjonen som har oppstått med mye usikkerhet knyttet til variable strømavtaler valgt å fjerne denne avtalen fra salg fra og med i morgen fredag 18. november, sier han til Europower.

Etter det Europower kan se, er avtalen allerede fjernet i løpet av torsdag ettermiddag.

Ifølge Gundersen skal selskapets kunder som i dag har variabel avtale, ha blitt informert om muligheten til å endre til spotprisavtale.

– Vi har ved gjentatte anledninger gitt kunder med variabel avtale denne beskjeden, sier han.

Han legger til;

– Vi tror at våre kunder kan ta gode og opplyste valg basert på det som passer best for dem. Når det er sagt, så har høstens ekstraordinære og uforutsigbare kraftmarked bidratt til uvanlige utslag for variable avtaler og hele bransjen vurderer nå disse avtalene. Vi følger situasjonen nøye og vil selvsagt følge de krav og retningslinjene myndighetene kommer med, sier Gundersen.

– Må erkjenne at oktoberregningen ble alt annet enn forutsigbar

Blant selskapene som har fått gjennomgå mest, er Fjordkraft. Den siste tiden har flere kunder har stått frem med sine uventede, skyhøye strømregninger.

– Kommer dere til å fortsette å tilby strømavtaler med variabel pris?

– Fjordkraft har som mål å tilby avtaler for alle kundebehov, inkludert mer forutsigbare avtaletyper. Formålet med våre variabelavtaler er ikke å slå spotprisen, men å tilby en forhåndskjent og forutsigbar pris som er lik gjennom hele døgnet. Variabelavtalene har vært gode avtaler gjennom sommeren med priser godt under spotprisen flere måneder. Så må vi erkjenne at oktoberregningen ble alt annet enn forutsigbar, og at det stiller avtaleformen lagelig til for hugg, sier kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft til Europower.

Kommunikasjonsrådgiver Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft. Foto: Fjordkraft

Han forteller at Fjordkraft er på linje med bransjeorganisasjonen Energi Norge i synspunktet om at avtaleformer ikke skal forbys.

– Vi mener det må være etterspørselen i markedet som avgjør hvilke avtaler som tilbys. Samtidig er vi positive til endringene som nylig har kommet gjennom prisopplysningsforskriften og avregningsforskriften, hvor målet er å gjøre strømmarkedet mer oversiktlig. Vi gjør løpende vurderinger av alle våre avtaler og tjenester, også variabelavtaler, sier han.

Eikeland ønsker å understreke at deres kunder som har variabel avtale, ikke har bindingstid og kan bytte til andre avtaler når som helst.

– I tråd med nye krav fra myndighetene innført 1. november varsler vi eventuelle prisendringer på våre variabelavtaler minimum 30 dager før de trer i kraft.

Kraftriket: – Vi lytter til kundene

Også Kraftriket er blant strømsalgaktørene som tilbyr variabel avtale. Til Europower oppgir daglig leder Ørjan Bøyum at de avventer situasjonen om dette er en avtaletype de vil fortsette med.

Daglig leder Ørjan Bøyum i Kraftriket. Foto: Kraftriket

– Kraftriket vil se an utviklingen, men vi lytter til kundene. Om dagens situasjon tilsier at kundene ikke etterspør dette produktet lenger vil vi tilpasse oss, sier han.

– Hva tenker dere om at forbrukerrådet nå ber myndighetene forby variabel strømavtale om ikke strømselskapene slutter å tilby denne type avtale?

– På generelt grunnlag er jeg uenig i at bransjen skal reguleres på denne måten med forbud på enkelte avtaleformer. Kraftbransjen kjenner sine kunder godt og legger tilrette avtaleformer som vi opplever er etterpurt. Om etterspørselen bortfaller, vil bransjen tilpasse seg. Konkurransen om kundene er stor og enkelheten i å bytte tilsier at vi må levere tjenester som kunden etterspør.

Tror det er viktig å ta med seg at dagens situasjon, som jo er uheldig, ikke representerer historikken til dette produktet. Tror de aller fleste kan dokumentere at variabelprisen har prissmessig ligget rundt markedet, men at det over tid ligger noe høyere priset enn spot. Variabel avtaleform har aldri som hensikt å være det billigste alternativet til kunden. Den skal levere forutsigbarhet. Altså at den svinger mindre enn spot. Avtaleformen har, hos de fleste, ingen bindingstid, noe som tilsier en stor fleksibilitet hos forbruker til å avstå avtalen dersom prisen ikke anses som riktig.

Stor pågang fra kunder

Både Fjordkraft og Kraftriket forteller til Europower at pågangen fra kunder har vært veldig stor den siste tiden.

– Jeg har ikke et konkret tall. Det jeg kan si er at vi får mange henvendelser per telefon fra variabelkunder som har fått en høy regning for oktober-forbruket. Ved ettermiddagstider i går var snittventetiden gjennom dagen cirka en time. Det er lang kø også i dag, forteller Jon Vaag Eikeland i Fjordkraft.

Hos Kraftriket har det også vært stor pågang på kundesenteret.

– Vi har fått veldig mange henvendelser om dagen der kundene etterspør årsaken til den høye strømregningen. Vi har stor forståelse for at dette kan være utfordrende for kundene. Vi prioriterer derfor å investere tid på disse kundene og ser at vi finner gode løsninger i fellesskap med de aller fleste, sier Kraftriket-sjef Ørjan Bøyum.

Og samme tendensen har man merket på kundesenteret til Norgesenergi;

– Det har de siste dagene vært mye oppmerksomhet om dette i mediene og da merker vi også en økt pågang. Vi har derfor publisert mer informasjon om både variabel strømavtale, spotprisavtale og strømstøtten på våre nettsider, avslutter han.