De tre valgvinnerne Ap, Sp og SV er enige om å redusere strømregningen, men ikke enige om hvordan det skal gjøres.

Europower har regnet på hvor mye avgiftene utgjør av strømregningen med dagens høye strømpriser.

Verken Ap, Sp og SV nevner momsen som et virkemiddel for å redusere strømregningen, selv om den med dagens prisnivå utgjør mer enn det dobbelte av elavgiften.

Utgangspunktet for utregningen er gjennomsnittsprisen i Sør-Norge så langt i september.

Moms på avgift

Som tabellen under viser, er det en strømpris på nesten 110 øre/kWh. Når man plusser på påslag, nettleie og avgifter er prisen ut til forbruker 199,7 øre/kWh - altså nesten 2 kroner per kWh.

Utregningen er kun nøyaktig for den kombinasjonen strømavtale/nettselskap som er valgt, men beregningen gir et godt bilde av størrelsesforholdene.

Av de 200 ørene forbrukeren må betale er 58 øre ulike former for offentlige avgifter, altså 29 prosent av totalsummen. Elavgiften er 16,69 øre/kWh, mens momsen totalt utgjør 40 øre.

Det skal betales moms også på elavgiften. Når vi sier at momsen utgjør 40 øre/kWh, er elavgiften-momsen inkludert i dette.

Europower gjorde den samme utregningen i mars 2020 da strømprisen var svært lav (6 øre/kWh).

Da utgjorde de offentlige avgiften en større andel av den totale prisen (45 prosent mot dagens 29 prosent), men statens inntekter per kWh var mye mindre (31 øre mot dagens 58 øre).

Beregning

Alle tallene i tabellen er øre/kWh. Se forutsetningene for utregningene helt nederst i saken.

Element

øre/kWh

Strømpris september

109,94

Strømpris mva.

27,49

Påslag valgt avtale

5,56

Påslag mva.

1,39

Månedlig avgift valgt avtale

2,88

Månedlig avgift mva.

0,72

Nettleie energiledd

18,15

Nettleie energiledd mva.

4,54

Nettleie fastledd

5,52

Nettleie fastledd mva.

1,38

Elavgift

16,69

Elavgift mva.

4,17

Enova-avgift

1,00

Enova-avgift mva.

0,25

Sum

199,68

Sum avgifter

57,63

Sp vil redusere strømeksporten

– Jeg er ekstremt opptatt av å få ned strømprisene, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til E24 to dager før valget.

Hans tiltak er å redusere elavgiften, jevne ut nettleien og regulere strømeksporten. Han har ikke utdypet hvordan det siste punktet skal gjennomføres.

At Sp mener at regulering av strømeksporten er en vei å gå, viser igjen i to spørsmål fra Sp-representanter til olje- og energiministeren.

– Vil statsråden vurdere stans i overføring av strøm til det europeiske kontinentet for å bidra til lavere strømpriser i det norske markedet, spør Åslaug Sem-Jacobsen

– Å stanse handelen over utenlandsforbindelsene i et forsøk på å påvirke strømprisene er noe vi verken har mulighet til eller ville vært tjent med å gjøre, svarer statsråd Tina Bru (H).

Ole André Myhrvold (Sp) skriver i sitt spørsmål at «…mellomlandsforbindelser til markeder med høyere strømpris er en av grunnene til de høye prisene vi nå ser.»

– Hvilke tiltak vil statsråden igangsette for å redusere den norske strømprisen og unngå kraftkrise utover vinteren, spør han.

Myhrvold har foreløpig ikke fått svar fra Tina Bru.

Vurderer differensiert elavgift

Ap og SV nevner ikke regulering av strømeksport som et virkemiddel. De er heller ikke opptatt av en kraftig reduksjon av elavgiften. For Ap og SV er støtteordninger til dem som sliter med strømregningen mer aktuell.

– En generell reduksjon av elavgiften er ikke nødvendigvis treffsikkert. Vi må gjennomføre tiltak som hjelper de med dårlig råd, og ikke bruker unødvendige ressurser på de med god råd, sier SVs Lars Haltbrekken til VG.

I samme artikkel nevnes en helt ny elavgift-modell. Espen Barth Eide lufter tanken om en differensiert elavgift.

– Jeg er skeptisk til å fjerne hele elavgiften, det vil eierne av de største villaene tjene mest på. Men man kan tenke seg en terskel hvor elavgiften automatisk går ned når strømprisen kommer over et visst nivå. Ellers vet vi at kompensasjon via bostøtten er veldig treffsikkert, sier Eide til VG.

Ingen av dem nevner momsen som er virkemiddel for å redusere strømregningen.

Flere land kutter i avgifter

Norge er ikke det eneste landet som har høye energipriser for tiden. Flere land har innført eller vurderer å innføre tiltak for å redusere prisen ut til forbrukere.

Kutt i offentlige avgifter er et av virkemidlene. Nettstedet Energi og Klima har oppsummert noen av tiltakene:

– Spania har kuttet moms og avgifter, og staten beslaglegger nå deler av ekstraprofitten energiselskapene tjener. Dette skal delvis sendes tilbake til forbrukerne. Italia varsler liknende tiltak, og verdien på tiltakene som drøftes er rundt 30 milliarder kroner. Frankrike vurderer å øke støtten gjennom energisjekker, som er en «kontantstøtte» som nå går til 5,5 millioner husholdninger, rapporterer Energi og Klima.

Forutsetninger for beregningene

  • Strømpris er gjennomsnittlig døgnpris i NO1, NO2 og NO5 (Sør-Norge) så langt i september, t.o.m. 22/9. Kilde: Nord Pool
  • Påslaget er hentet fra Hafslund Strøm sin «Strøm»-avtale. Dette er ikke en billig avtale, men ifølge Hafslund Strøm den avtalen «flest velger». Elsertifikater er inkludert i påslaget. Kilde: Hafslund Strøm
  • Nettleien er Elvia sine tariffer for Oslo/Viken. Elvia er Norges største nettselskap, og nettleien er forholdsvis lav sammenlignet med andre nettselskaper. Kilde: Elvia
  • For å kunne beregne hvor mye den månedlige avgiften i strømavtalen og fastleddet i nettavgiften utgjør per kWh, er det årlige strømforbruket satt til 20.000 kWh.