Tirsdag lanserte Forbrukerrådet en ny rapport om sanntidsmålere. Hovedkonklusjonen fra Forbrukerrådet er at strømsalgselskapene binder sanntidsmalere til egne strømavtaler, og at dette gjør det dyrt og vanskelig å bytte.

Forbrukerrådet har nemlig gjennomført en kartlegging som viser at strømsalgselskapene binder sanntidsmålere til egne avtaler.