Pressemelding fra Lyse:

Sist rekordmåling ble satt for kun en uke siden, torsdag 4. februar og var på 1257,4 MW. Forbruket 10. februar tilsvarer strømforbruket til nær 1,3 millioner ovner på 1000 watt hver.

- Vi ser at vi flere steder er helt opp mot, og sågar noen plasser over grensen for kapasitet på for eksempel transformatorer og kraftledninger. Strømnettet må være bygget for å tåle slike kuldeperioder for at det ikke skal oppstå feil og bli mørkt. Årets kuldeperiode viser behovet vi har for å fornye og oppgradere det overordnede strømnettet, sier avdelingsdirektør Frank Boholm i Nettdrift og vedlikehold i Lyse Elnett.